Start Nyheter Händer hos Aktea
Sveriges största bostadsrättsförening

Sveriges största bostadsrättsförening

På uppdrag av Brf Masthugget i Göteborg genomför Aktea en energikartläggning i syfte att identifiera och föreslå konkreta och lönsamma åtgärder för energieffektivisering av fastigheten.

1972 stod det nya området klart och är idag, med sitt läge nära både populära restaurang stråket Linnégatan och grönområdet Slottsskogen, ett väldigt attraktivt boende. Föreningen har fler än 1120 bostadslägenheter, och även ett antal lokaler, garage och studentlägenheter. Lokalverksamheterna är varierade med bl.a. skola, daghem, äldreboende, teater, vandrarhem och två idrottshallar.