Start Nyheter Händer hos Aktea
Höga krav i känslig miljö

Höga krav i känslig miljö

På uppdrag av Lunds pastorat genomför Aktea energikartläggningar av en rad kyrkor och andra församlingsbyggnader. En av dem är Allhelgonakyrkan i Lund.

Kyrkan invigdes på just Allhelgonadagen 1891. Den uppfördes i en brytningstid vad gäller både byggmaterial och energianvändning. Bland annat byggdes den i cement istället för sten.

Den försågs även med egenproducerad elektrisk belysning istället för gas, något som förväntades minska energikostnaden för belysning till endast 2,10 per timma mot 10 kr per timma för gas. Därför känns det nästan som ett uppdrag med anor att fortsätta energiarbetet i byggnaden.

Energieffektivisering i en sådan miljö kräver både fingertoppskänsla och kompetens, eftersom det blir en balansgång att möta kyrkans önskemål om att inte slösa energi och att bidra till ett bättre klimat, besökarnas önskemål om komfort, och behovet av ett perfekt inneklimat för att bevara träföremål och målningar för eftervärlden.

(Historiska uppgifter från svenskakyrkan.se)