Start Våra tjänster Fastigheter

Hitta din fastighets energipotential

Effektiv energianvändning
Akteas energiexperter kan skapa bästa förutsättningarna för en effektiv energianvändning i din fastighet. Det handlar om allt från rätt inomhusklimat och engagerad driftpersonal till system för långsiktig energiuppföljning.

Vi kartlägger byggnader och utvärderar energipotentialen i tekniska system. Resultatet blir förslag till konkreta åtgärder, som vi sedan kan projektleda genom investeringar och energioptimering.

Ordning och reda

Ordning och reda på handlingar och underlag är en självklar del av effektiv förvaltning. Aktea upprättar ritningar, driftkort och driftinstruktioner med hög kvalitet. Flera av våra konsulter har högsta behörighet för att genomföra  ventilationskontroller, OVK, med energisparfokus, liksom  energideklarationer. 
Vi kan också stödja er i arbetet med miljöcertifieringar.

Problemfri förvaltning

Vi är ett bollplank åt fastighetsägare som vill se möjligheter till energieffektivisering, som har fått anmärkningar från hyresgäster eller myndigheter, eller som står inför förändringar i fastigheten.

Här ingår utredningar av termiskt inomhusklimat genom mätning, loggning, termografering, edyl. Vi har också rutiner för snabb hantering av anmärkningar från hyresgäster eller myndigheter, liksom för professionell kommunikation i frågor om energi och inomhusklimat.

Energisamordning

Planerar du ett lågenergihus eller ska delta i en markanvisningstävling? Vi är experter på systemval för lågenergihus och kan säkerställa att ditt projekt når sina energimål.

Inledningsvis arbetar vi med systemval utifrån byggnadens förutsättningar baserat på avancerade energisimuleringar. Under projektets gång driver vi löpande uppföljning och åtgärdshantering i nära kommunikation med projektörer, arkitekter, entreprenörer, osv.

Låter det som en intressant möjlighet? Skicka ett e-postmeddelande, så kontaktar vi dig och berättar mer.