Start Våra tjänster Kunskap

Utvecklar och sprider kunskap

Engagerad driftpersonal

Utbildning av driftpersonal är en viktig del av våra uppdrag för att säkerhetsställa att resultaten blir långsiktiga. Genom att blanda teori med praktik på plats i byggnader hittar vi smarta lösningar tillsammans med driftpersonalen och bygger en förståelse för energifrågorna.

Utvecklingsprojekt

Genom att delta i utredningar och studier bidrar vi också till ny kunskap om energieffektiva byggnader. Därigenom stärker vi branschens utveckling, och säkerställer samtidigt att våra energiingenjörer hela tiden har tillgång till den senaste kunskapen.

 

Yrkesutbildningar och föreläsningar

Vår kunskap används också för att utbilda nästa generation energispecialister. Vi är kursledare och stående föreläsare på en rad tekniska energiutbildningar, för såväl studenter som för yrkesarbetare inom VVS.
Vi föreläser även regelbundet på branschträffar inom energirelaterade områden.

Seminarier och debatter

På uppdrag av våra kunder arrangerar vi och leder seminarier och konferenser. Vi är erfarna moderatorer för paneldiskussioner och har både erfarenhet och kontakter för att sätta ihop ett bra program.

 

Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer.