Start Våra tjänster Verksamheter

Effektiva företag och verksamheter

Industrier, idrottsanläggningar, handelslokaler och andra energiintensiva verksamheter har ofta stora potential till energieffektivisering.

Energistatistik

Få kontroll över din anläggnings energianvändning genom Akteas modeller för statistikanalys. Effektanalyser ger en tydlig överblick över maskinparkens och installationernas användning och effektivitet.

Energikartläggning

Vi genomför allt från enkla genomgångar till omfattande energikartläggningar i enlighet med gällande standarder. Resultatet blir alltid en tydlig statusbedömning med fokus på samspelet mellan affärsverksamheten och lokalernas installationer, plus konkreta förslag till energisparande åtgärder.

Energiledning

Organisera det dagliga arbetet i din verksamhet för långsiktiga energibesparingar. Med Aktea bygger ni upp system för samordning och styrning av löpande förbättringar i processer och teknik.

Ombud i EPC

Funderar du på att driva energieffektiviseringar i din verksamhet som ett EPC-projekt (Energy Performance Contracting). Vi är ett erfaret stöd till uppdragsgivaren genom hela processen, från förstudier och förhandlingar till den löpande uppföljningen.

Kontakta oss idag för mer information.